Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2020

efemerycznyglut

March 24 2018

efemerycznyglut
9654 a77d 500
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaathlin athlin
efemerycznyglut
4802 6ea2 500
Reposted fromu-dit u-dit viaathlin athlin
efemerycznyglut
3922 b939 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaathlin athlin
efemerycznyglut
3000 a719
Reposted fromsheerheartattack sheerheartattack viaathlin athlin
efemerycznyglut
3336 6d26
Reposted fromretro-girl retro-girl viaathlin athlin
efemerycznyglut
efemerycznyglut
9065 b713 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaathlin athlin
efemerycznyglut
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka viaathlin athlin
efemerycznyglut
Reposted frommrrru mrrru viaathlin athlin

March 17 2018

efemerycznyglut
4271 a17c 500
może?
Reposted fromsouxie souxie viamole-w-filizance mole-w-filizance
efemerycznyglut
9719 99d1 500
Reposted frommoai moai vialexxie lexxie
efemerycznyglut
Reposted fromshakeme shakeme viamisery misery
efemerycznyglut
A może dopiero o tej drugiej w nocy jesteś sobą?
— Marco Kubiś
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamisery misery
efemerycznyglut
Reposted fromworst-case worst-case viamisery misery
efemerycznyglut
efemerycznyglut
7250 064c 500
Reposted fromMadristas Madristas viamisery misery
efemerycznyglut
9940 d244 500

Kuźnica, Hel Peninsula, Poland
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viairmelin irmelin
efemerycznyglut
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viahardbitch hardbitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl