Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2015

efemerycznyglut
efemerycznyglut
0987 0add
efemerycznyglut
efemerycznyglut
3171 ea8a 500
Reposted frombarley barley viatobecontinued tobecontinued
efemerycznyglut
efemerycznyglut
efemerycznyglut
efemerycznyglut
efemerycznyglut
efemerycznyglut
0990 f34e
efemerycznyglut
Jestem tak pusty, że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką, dwa domy towarowe, teatr, boisko, zajezdnię tramwajową.
— T. Różewicz

June 02 2015

efemerycznyglut
3175 35a8
Poświatowska Halina
efemerycznyglut
3003 8395 500
Reposted fromaknatazs aknatazs viatobecontinued tobecontinued
efemerycznyglut
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viatobecontinued tobecontinued
efemerycznyglut
"Nigdy nie zapominajcie o tym, by brać z życia jak najwięcej, nie bójcie się ryzykować, płakać ani być szczęśliwymi. Najważniejsze to być w drodze. Każdego dnia robić krok do przodu”
— Martyna Wojciechowska, Przesunąć horyzont
Reposted frompannanna pannanna viatobecontinued tobecontinued
2763 d109 500
Reposted fromklavgav klavgav viatobecontinued tobecontinued
efemerycznyglut
0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy viaodettastoned odettastoned
efemerycznyglut
3695 467b 500
Reposted fromkjuik kjuik viaodettastoned odettastoned
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl