Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

efemerycznyglut
2643 31b1
Reposted frommoth-into-flame moth-into-flame viairmelin irmelin
efemerycznyglut
2594 e4c2
Reposted fromohwhat ohwhat viairmelin irmelin
efemerycznyglut
Reposted fromolgazet olgazet viairmelin irmelin
efemerycznyglut
8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viairmelin irmelin
efemerycznyglut
1538 6e31
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin
efemerycznyglut
2309 9486
Reposted fromaletodelio aletodelio
efemerycznyglut
- Jak się całuje bezlitośnie?
- Tak, że nie ma świata. Są tylko usta, języki i wszystko może się walić na łeb, a Ty i tak nie czujesz ziemi, ani deszczu, ani drzew.
Jest tylko bezlitosne przyciąganie, przyciskanie ust do ust.
Tak się całuje bezlitośnie, przy ścianie, z rękami pod koszulą - do utraty zmysłów. Do utraty słów. Teraz rozumiesz?
— Kaja Kowalewska
Reposted fromaletodelio aletodelio
7209 2a8d
4669 3657 500

your-lovers-and-drifters:

Les cousins, 1959 (dir. Claude Chabrol) 

Reposted fromLittleJack LittleJack viaathlin athlin

March 30 2017

7985 6d9a
Reposted fromerial erial viaathlin athlin

June 16 2015

efemerycznyglut
7260 4a9c 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viasection section
efemerycznyglut
1566 c642 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadzony dzony
efemerycznyglut
3408 a4bc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadzony dzony

June 15 2015

efemerycznyglut
my soul has low battery
Reposted fromweightless weightless vialugola lugola
efemerycznyglut

June 11 2015

efemerycznyglut

Trzeba kochać po majowemu,
Jak najgłupiej i jak najprościej,
Cierpieć, ginąć, nie wiedząc czemu,
Nie dla ciebie, lecz dla miłości.


Zaplątany w zabawę bzową,
Musisz w gąszczu wikłać się rośnym
I roztrącać węszącą głową
Zgiełk i trzepot wesołej wiosny.


Nocą długo kochać w ogrodzie,
Potem spacer w mrok samotności,
Wolno, smutnie, bo tak się chodzi
Za pogrzebem swojej młodości.


I tak krocząc za karawanem
Umajonym szczęściem zielonem,
Mruczeć głupstwa nieporównane,
Głupstwa niczym niezastąpione.

— his majesty, Tuwim
efemerycznyglut
1649 98a5
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl