Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2017

7985 6d9a
Reposted fromerial erial viaathlin athlin

June 16 2015

efemerycznyglut
7260 4a9c 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viasection section
efemerycznyglut
1566 c642 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadzony dzony
efemerycznyglut
3408 a4bc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadzony dzony

June 15 2015

efemerycznyglut
my soul has low battery
Reposted fromweightless weightless vialugola lugola
efemerycznyglut

June 11 2015

efemerycznyglut

Trzeba kochać po majowemu,
Jak najgłupiej i jak najprościej,
Cierpieć, ginąć, nie wiedząc czemu,
Nie dla ciebie, lecz dla miłości.


Zaplątany w zabawę bzową,
Musisz w gąszczu wikłać się rośnym
I roztrącać węszącą głową
Zgiełk i trzepot wesołej wiosny.


Nocą długo kochać w ogrodzie,
Potem spacer w mrok samotności,
Wolno, smutnie, bo tak się chodzi
Za pogrzebem swojej młodości.


I tak krocząc za karawanem
Umajonym szczęściem zielonem,
Mruczeć głupstwa nieporównane,
Głupstwa niczym niezastąpione.

— his majesty, Tuwim
efemerycznyglut
1649 98a5
efemerycznyglut

June 03 2015

2660 4d03 500
Reposted fromhouseofwessex houseofwessex
efemerycznyglut
5284 375d 500
Reposted fromfinny finny viadzony dzony
efemerycznyglut
5004 535f 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viadzony dzony
efemerycznyglut
3443 b81a 500
Reposted frompheebs pheebs viatobecontinued tobecontinued
efemerycznyglut
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
efemerycznyglut
8945 1508 500
Reposted fromcorvax corvax viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl