Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 20 2017

efemerycznyglut
6635 f09f 500
Reposted frommyrla myrla viairmelin irmelin
efemerycznyglut
0357 1853
Reposted fromdreamlike dreamlike viairmelin irmelin
efemerycznyglut
4738 29a5 500
Reposted frommessinhead messinhead viairmelin irmelin
efemerycznyglut
1867 e76a 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viadirtyliar dirtyliar
efemerycznyglut
Przyjeżdżam do domu, kładę się i mam straszny szum w głowie, od siebie. Huczy mi wszystko to, co powiedziałam, zrobiłam, przemyślałam w ciągu dnia, czym się namartwiłam, z czego się śmiałam, co mnie zastanowiło, ucieszyło...
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa viadirtyliar dirtyliar
efemerycznyglut
4555 42d0 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

efemerycznyglut
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viadirtyliar dirtyliar
efemerycznyglut
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viadirtyliar dirtyliar
efemerycznyglut
8182 5afe
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaathlin athlin

October 30 2017

efemerycznyglut
Ludzie są tak niezwykli jak zachody słońca, jeśli pozwolisz im takimi być. Kiedy patrzę na zachód, nie łapię się na mówieniu: “Rozjaśnij nieco pomarańcz w prawym rogu.” Nie próbuję kontrolować zachodu. Oglądam go z zachwytem nad tym, jak się rozprzestrzenia.
— CARL ROGERS
Reposted fromavooid avooid vianayantara nayantara
efemerycznyglut
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viairmelin irmelin
efemerycznyglut
Mam nadzieję, że nie uzna mnie pani za niewierzącą, gdy powiem, że czasem nie mogę pojąć, jak dobry Bóg może znieść niektórych ludzi.
— Lucy Maud Montgomery “Ania ze Złotego Brzegu”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
efemerycznyglut
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaathlin athlin
efemerycznyglut
Ze zdumieniem słuchałam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natychmiast opowiedzieć innej kobiecie” i „żeby zdradzić nie trzeba wcale wychodzić z domu, bo wystarczy mieć telefon lub dostęp do Internetu.
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromzyta zyta viaathlin athlin

September 27 2017

efemerycznyglut
Reposted frombluuu bluuu viadogs dogs
efemerycznyglut
9550 91b5 500

September 24 2017

efemerycznyglut
5946 e370

September 23 2017

efemerycznyglut
2643 31b1
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl